قطعا یکی از بهترین تریگرهای بازار، کندل دانای اول است. این کندل، هنگامی که در ناحیه الگوهای هارمونیک قرار گیرد احتمال موفقیت بالایی دارد. اسکریپ The Latest First Wiseman On Forex همه جفت ارزها را سریعا مورد بررسی قرار داده و در صورت شکل گیری کندل دانای اول، در هریک از آنها، گزارش می‌کند.