نام كاربري خود را وارد نموده و سپس دكمه "ساخت رمز جديد" را كليك نماييد. سيستم يك رمز جديد براي شما ساخته و به آدرس email شما ارسال خواهد نمود. شما با كنترل email خود مي‌توانيد با رمز جديد به سايت وارد شده و بعد از آن رمز عبور را مطابق ميل خود تغيير دهيد.