آموزشگاه فني و حرفه اي بورسيران از سال 1389 فعاليت آموزشي خود را با دريافت مجوز از سازمان آموزش فني و حرفه اي آغاز كرد و در سال 1391 موفق به دريافت موافقت نامه اصولي در برگزاري دوره هاي آموزشي از كميته راهبري آموزش بازار سرمايه شد.
 
دوره هاي اين آموزشگاه بر اساس استاندارهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي برگزار مي گردد.

 
صاحب امتياز: كريم عزتي فر
سال تاسيس: 1389
زمينه فعاليت: برگزاري دوره هاي آموزشي بازار سرمايه