هدف این کتاب معرفی ابعاد بازار در تحلیل تکنیکال است. در یک تحلیل جامع، نمودار در چهار بُعد بررسی شده و پس از تایید آنها، معامله‌ای با احتمال موفقیت بالا پیشنهاد می‌گردد.
شاید تجربه عملکرد ناموفق الگوهای کلاسیک، هارمونیک و ... را داشته باشید. به شکلی که برخی بر این باورند که تحلیل تکنیکال پر خطاست. بررسی جایگاه وقوع الگوها، کلید موفقیت آنهاست. این کتاب بر آن است که جایگاه صحیح  الگوها را معرفی نماید. به سخنی دیگر، پس از معرفی ابعاد بازار، بُعد مکان برجسته‌ترین موضوع این کتاب است.
تحلیل با یافتن یک الگو آغاز می‌گردد. سپس بررسی می‌کنیم؛ آیا الگو جایگاه مناسب دارد؟ آنگاه نوبت به ابزار است که از الگو پشتیبانی کند و در آخر، فرمان ورود، توسط تریگر صادر می‌شود. در این کتاب سعی بر این است که با مثال‌های متعدد ( 186 مثال)، ابعاد چهارگانه آموزش داده شود.
با توجه به نوع الگو، تریگر انتخاب می‌گردد. تریگرها، شکستی یا لمسی‌ هستند. تریگرِ الگوهای کلاسیک از نوع شکستی، در الگوهای هارمونیک از گونه لمسی و در الگوهای الیوتی، شکستی/ لمسی است.
نگاه اصلی این کتاب، تعیین نقطه ورودِ مناسب به کمک ابعاد چهارگانه است. نقاط خروج، با تایید دو بُعد ابزار و تریگر، قابل شناسایی است.
فرض بر این است که خواننده کتاب با مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال نظیر الگوها (کلاسیک، هارمونیک و الیوتی) و ابزارها (خطوط ، کلاسترهای فیبوناچی و واگرایی) آشناست. جهت درک ساده‌تر ابعاد بازار در تحلیل تکنیکال، نمودار درختی آن همراه کتاب ارائه شده است.