معاملات خود را با اکسپرت باتجربه Complex Correction Strategy انجام دهید.

اکسپرت CCS مجری معاملاتی است که تحلیل‌های آنها، تریگر BreakOut دارند.
الگوهای کلاسیک (کنج، کانال، مستطیل، مثلث، سروشانه، ولفی و ...) تریگر شکستی دارند همچنین در اغلب الگوهای هارمونیک، بهترین تریگر، شکست خطی است که بر روی آخرین بال الگو، ترسیم شده است.
پس از تحلیل، کافی است خط تریگر الگو را ترسیم و به اکسپرت معرفی نمایید. اکسپرت CCS منتظر شکست خط می‌ماند و پس از شکست، استاپ لاس الگو شناسایی، حجم معامله بر اساس ریسک تعریف شده محاسبه و معامله باز خواهد شد.
این اکسپرت، مجهز به الگوریتم شناسایی جهت بازار (Main Direction) ، الگوریتم تشخیص نوع شکست (
Breakout Detector)، الگوریتم مدیریت سرمایه (Complete Money Management) و الگوریتم مدیریت معامله (Stop & Tp) است.
در عمل، بعضی از بخش‌های اجرا معامله به شکل دستی طاقت فرسا است. ساعت‌ها انتظار، جهت شکست خط دشوار است؛ پیگیری عمل تریلینگ معامله باز، به شکل دستی، بغرنج است.


جهت کسب اطلاعات بیشتر با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید.
02634216106
02634216099