درخت تحلیل تکنیکال در شکل زیر دیده می‌شود.
عنوان‌هایی که با رنگ طلایی نشان داده شده‌، در کلاس تحلیل‌گر بازارهای مالی بین‌المللی آموزش داده می‌شوند.