همه تخم مرغهای خود را در یک سبد نگذاریدبرای بسیاری از سرمایه گذاران تحمل نوسانات کوتاه مدت بازار سهام بسیار سخت می باشد.تنوع سازی در سرمایه گذاری بهترین راه رام کردن این اسب سرکش می باشد.
تنوع سازی یکی از تکنیکهای مدیریت ریسک است که انواع گوناگونی از سرمایه گذاری ها  را با هم مخلوط می کند تا اثرات تغییرات هر یک از اوراق بهادار منفرد را بر کل مجموعه پرتفوی یا سبد سهام کاهش دهد.
البته واضح است که همانطور که اثرات منفی بازدهی یک سهم بر پرتفوی کاهش داده می شود، اثرات مثبت آن هم آنچنان تاثیری در پرتفوی نمی گذارد.چنین ادعایی را از طریق فرمول های ریاضی هم می توان اثبات کرد و این کار را هم کرده اند و جایزه ناقابل نوبل را هم به خاطر این محاسبه برده اند تا شکی باقی نماند که تنوع سازی به کاهش ریسک منجر می شود ولی چنین محاسباتی به درد دانشگاه و دانشجویان می خورد و ما می خواهیم آنرا از طریق یک مثال ثابت کنیم.
فرض کنید شما در سرزمینی زندگی می کنید که دو کارخانه وجود دارد،یکی چتر تولید می کند و دیگری کرم ضد آفتاب،و فرهنگ سرزمین شما به گونه ای است که شما نمی توانید در روزهای آفتابی برای در امان ماندن از گرمای آفتاب از چتر استفاده کنید.اگر تمام پول خود را در شرکتی که چتر تولید می کند سرمایه گذاری کنید، در طول فصل های بارانی عملکرد سرمایه گذاری شما بسیار عالی و در طول فصلهای آفتابی عملکرد سرمایه گذاری شما بسیار ضعیف خواهد بود.
عکس این اتفاق هم صادق است؛در صورتی که در شرکت دیگر سرمایه گذاری کنید بازدهی و عملکرد سرمایه گذاری شما معکوس خواهد بود.
اگر بخواهید جریان پیوسته ای از بازدهی ها را داشته باشید بهتر است برای هر شرکت 50 درصد از سرمایه گذاری خودتان را اختصاص دهید.به خاطر این تنوع در سرمایه گذاری،شما به جای بازدهی های بسیار بد یا بسیار خوب، یک بازدهی معقول خواهید داشت.تنوع سازی یعنی همین.
سه روش اصلی وجود دارد که این روش ها به شما کمک خواهند کرد تا متوجه شوید که آیا بهترین تنوع سازی را انجام داده اید یا خیر.

  1.  پرتفوی خود را در اوراق بهادار مختلف مثل سهام،اوراق قرضه و صندوق های مشترک سرمایه گذاری و حتی در بخش های دیگر مثل مسکن پخش کنید.
  2. شما فقط مجبور به انتخاب سهام شرکت های خوب به طور انحصاری نمی باشید،بهترین و عاقلانه ترین کار این است که سرمایه گذاری های شما دارای سطوح ریسک مختلفی باشند.در این صورت می توانید مطمئن باشید که زیان های بزرگ از طریق سرمایه گذاری های دیگر جبران خواهد شد.
  3. در صنایع گوناگون سرمایه گذاری کنید،این کار پرتفوی شما را از تاثیرپذیری از ریسک خاص صنایع به میزان قابل توجه محافظت خواهد کرد.

تنوع سازی یکی از شگرد های مهم کمک به شما برای رسیدن به اهداف مالی بلندمدتتان همراه با کاهش ریسک به شمار می آید، و در عین حال توجه داشته باشید که تنوع سازی همانند زرهی آهنین برای محافظت پرتفوی شما از ریسک نخواهد بود. صرف نظر از هر مبزان تنوع سازی که انجام می دهید،سرمایه گذاری همیشه مقداری از ریسک را در ذات خود دارد.
نکته آخر اینکه لزوما با پخش کردن تخم مرغ ها در سبد های مختلف احتمال سالم ماندن آنها بالا نخواهد رفت اگر خود سبدها قابل اطمینان نباشد.منبع: اقتصادگر