سهام عدالت چیست؟

این سهام در حقیقت همان سهام شرکت های دولتی است که هم اکنون منبع درآمد دولت می باشند و دولت بدین طریق می خواهد بخشی از درآمد های خود را بلاعوض به مردم واگذار کند.

 

تعریف ویکی پدیا:
سهام عدالت نوعی یارانه است که طبق نظر دولت نهم،از طریق شرکت های تعاونی عدالت استانی به مشمولان آن واگذار می شود. دولت، هدف از عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرده است.

هدف عمده توزیع سهام عدالت بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت دادن همه مردم در اداره امور اقتصادی کشور است.این برنامه با به کارگیری راهکار های خاص خود به تعدیل اقتصادی کارا در اقتصاد خواهد پرداخت.اهداف و اثرات کلی اجرای چنین طرحی عبارتند از:

 

 • توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور
 • افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند
 • تسریع در روند خصوصی سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت های دولتی
 • استفاده از روش های سالمتر و شفاف تر جهت واگذاری سهام شرکت ها
 • متکی به خود نمودن خانوار های نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهاد های حمایتی
 • کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال تصدی ها به عموم مردم
 • گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور
 • تفکیک مناسب تر وظایف حاکمیتی و بنگاه داری،سازماندهی کاراتر بنگاه های دولتی و کارآمد کردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی

  

ارکان طرح
با توجه به حجم و تنوع وظایف و مسئولیت ها،ارکان طرح توزیع سهام عدالت که در تصویب نامه دولت  تصریح شده است و شرح وظایف آنان به صورت ذیل شکل گرفته است:

1- هیات وزیران:

 • تصویب آیین نامه ها و مصوبات مورد نیاز اجرای طرح
 • تصویب فهرست سهام و شرکت های قابل واگذاری و برنامه زمانبندی.

 

 

 

2- ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت

 • سیاستگذاری اجرای طرح سهام عدالت
 • تصویب اولویت های مشمولین و استان ها در اجرای طرح سهام عدالت
 • تصویب ضوابط اجرایی،دستورالعمل ها، آیین نامه ها و اساسنامه های لازم برای اجرای طرح سهام عدالت
 • تعیین نحوه تشکیل وظایف ستاد های استانی و نظارت بر عملکرد آنها
 • دریافت گزارش ها و نظارت بر اجرای طرح
 • بررسی و تصویب فهرست میزان سهام شرکت های دولتی قابل واگذاری در چارچوب سهام عدالت
 • تصمیم گیری در مورد رفع مشکلات اجرای طرح

 

 

 

3- هیات عالی واگذاری:

 • تصویب شیوه های قیمت گذاری سهام،تخفیف ها،و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران.
 • طراحی اهداف،ارکان،ماموریت و شرح وظایف ارکان، ساختار ها،فرآیند،نظام ها،و روش ها و نرم افزار های جامع اجرای طرح
 • طراحی و طراحی مجدد برنامه ها،زمانبندی و ریز فعالیت های اجرای طرح
 • انجام معاملات،بررسی ها و تحقیقات لازم، تشکیل جلسات کارشناسی با صاحبنظران و دستگاه های ذیربط برای اجرای طرح
 • تهیه پیش نویس ضوابط،دستورالعمل ها،اساسنامه ها،آیین نامه ها و مصوبات مورد نیاز برای طرح در ستاد مرکزی سهام عدالت
 • پیشنهاد سیاست ها، برنامه ها،و اولویت ها به ستاد مرکزی سهام عدالت
 • تهیه دستور جلسات ستاد مرکزی سهام عدالت
 • اجرای سیاست های تعیین شده و مصوبات ستاد مرکزی سهام عدالت
 • سازماندهی، راهبری،و کنترل اجرای طرح
 • هماهنگی با دستگاه های اجرایی، سازمان ها، و سازکارهای حمایتی و ستاد های استانی در جهت اجرای طرح
 • برگزاری همایش های توجیهی و کارگاه های آموزشی اجرای طرح در سطوح مختلف
 • مدیریت شناسایی و تشکیل پایگاه اطلاعاتی جامع مشمولین طرح
 • جمع آوری اطلاعات،تشکیل بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مالی،سازمانی و مدیریتی شرکت های دولتی
 • انجام بررسی ها و مطالعات لازم جهت آماده سازی سهام شرکت های دولتی برای واگذاری
 • تعریف پروژه های مورد نیاز طرح،انتخاب پیمانکاران اصلح و مدیریت طرح
 • طراحی،سازماندهی و انجام فعالیت های فرهنگی، تبلیغی،اطلاع رسانی و سخنگویی طرح
 • ارائه بازخورد های لازم از اجرای طرح،تنظیم و کنترل خروجی های اجرای طرح با ساختار و فرآیند های طرح
 • بررسی مشکلات و مسائل مطرح شده و طراحی مجدد ساختار،نظام، و روش های طرح
 • تهیه گزارش های نظارتی سه ماهه،ش ماهه،و سالانه برای ستاد مرکزی سهام عدالت
 • انجام کلیه فعالیت های دبیرخانه ای طرح، از جمله تدوین و ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی سهام عدالت

 

 

 

4-  وزارت تعاون و ادارات کل تعاون در استان ها:

 • همکاری با دبیرخانه ستاد مرکزی و سازمان خصوصی سازی در اجرای طرح،وضع ضوابط،دستورالعمل ها و آیین نامه ها در حوزه مرتبط با تعاونی ها
 • برگزاری همایش های توجیهی و کارگاه های آموزشی در حوزه های مرتبط با تعاونی ها
 • ثبت و راه اندازی شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی
 • نظارت بر انتخاب نمایندگان اعضای تعاونی ها برای شرکت در مجمع عمومی تعاونی
 • بررسی و ارزیابی عملکرد،مسائل مربوط و مشکلات تعاونی ها و تهیه گزارش های لازم و ارائه به دبیرخانه ستاد مرکزی جهت طرح در جلسات ستاد.

 

 

 

5- ستاد های استانی:


 • پیگیری،تشکیل، و راه اندازی سازو کارهای شناسایی مشمولان طرح
 • راهبری و پیگیری انجام وظایف و نظارت بر عملکرد سازو کارهای شناسایی مشمولان طرح
 • مدیریت جمع آوری اطلاعات مشمولان طرح،دریافت و جمع بندی اطلاعات مشمولان در سطح استان و کنترل، بازبینی و تائید اطلاعات مشمولان
 • بررسی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات مشمولان طرح بر اساس معیار های دستورالعمل های مصوب ستاد مرکزی
 • پیگیری،ثبت و راه اندازی شرکت های تعاونی شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی،ارائه پیشنهاد به ستاد مرکزی سهام عدالت در موضوعات مختلف از جمله اولویت مشمولان و اولویت استان ذیربط
 • ارسال فراخوان به افراد مشمول طرح برای عضویت در تعاونی های عدالت
 • تطبیق فهرست اعضای تعاونی ها با فهرست افراد فراخوان شده
 • رسیدگی به شکایات واصله در مورد معرفی مشمولان و عضوپذیری تعاونیها
 • بررسی و ارزیابی عملکرد مسائل مربوط و مشکلات تعاونی ها و تهیه گزارش های لازم و ارائه به ستاد مرکزی
 • بررسی و ارائه گزارش عملکرد مرحله ای برنامه توزیع سهام عدالت
 • برقراری ارتباط با دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت در جهت اجرای دقیق دستورالعمل ها و سایر موارد ابلاغی در سطح استان
 • ارزیابی و نظارت بر عملکرد دستگاه ها و ارگان های ذیربط در اجرای دستورالعمل ها و برنامه های مصوب ستاد مرکزی

 

 

 

6- سازمان ها و سازوکارهای حمایتی مشمولان طرح:

 • شناسایی مشمولان در چارچوب دستورالعمل های مصوب ستاد مرکزی
 • جمع آوری اطلاعات،تکمیل فرم های اطلاعاتی،صحه گذاری و ورود اطلاعات در قالب ها و نرم افزار های ارائه شده از سوی دبیرخانه ستاد مرکزی
 • ارسال بسته های اطلاعاتی مشمولان به دبیر خانه ستاد های استانی
 • اصلاح و تکمیل اطلاعات عودت شده مشمولان از سوی دبیرخانه ستاد های استانی یا دبیرخانه ستاد مرکزی
 • رساندن فراخوان های عضویت مشمولان در موارد درخواست ستاد های استانی
 • آموزش،ترویج و آشنا کردن مشمولان با حقوقشان بر اساس طرح،اساسنامه تعاونی های شهرستانی، و فرهنگ سهامداری.

 

سایر فعالیت ها و ارکان اجرای طرح عبارت است از:
شرکت کارگزاری سهام عدالت،شرکت های سرمایه گذاری استانی و شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی.

 


منبع: اقتصادگر