"شسپا" فراتر از پیش بینی هایش عمل کرد
شرکت نفت سپاهان در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 95 با تحقق 82 درصدی پیش بینی سود هر سهم فراتر از پیش بینی هایش عمل کرد.دلایل تغییر در اطلاعات "سیدکو"
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال مالی 95 را حسابرسی شده منتشر کرد.قیمت های پایه محصولات پتروشیمی اعلام شد
قیمت های پایه محصولات پتروشیمی براساس میانگین قیمت های جهانی و نرخ دلار بازار آزاد اعلام شد.پوشش 85 درصدی پیش بینی های صنایع سیمان غرب
شرکت صنایع سیمان غرب پیش بینی درآمد هر سهم دوره 9 ماهه سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 95 را با سرمایه 300 میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.