سود واگذاری های بورسی «وسبحان» به ۳۲۹میلیارد ریال رسید
شرکت سرمایه گذاری سبحان در صورت وضعیت پرتفوی سهام شرکت های بورسی واگذار شده ۶ماهه خود از سود ۲۳۹میلیارد و ۷۲۴میلیون ریالی رونمایی کرد.افت ۱.۸۰میلیارد ریالی پرتفوی بورسی «وجامی»
شرکت سرمایه گذاری جامی در صورت وضعیت پرتفوی بورسی از افت یک میلیارد و ۸۰۶میلیون ریالی ارزش بازار پرتفوی بورسی خود خبر داد.بورس کالای ایران، محمل همدلی رونق تولید است
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق معتقد است که در نظام بازار کالای کشور، باید حرکت دولت و ملت باهم باشد به نحوی که اگر هماهنگی مناسبی میان دولت، اتحادیه های تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با حفظ مسائل تولید و مصرف ایجاد شود، بدون تردید بهترین اتفاق ها رقم می خورد که بستر و محمل این همدلی و هماهنگی، بورس کالای ایران است.ثبت روند نوسانی در بورس فلزات لندن
فلزات اساسی در بورس لندن با روند نوسانی معامله شدند.