نشست تخصصی «نقش سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در بازار سرمایه ایـران»
در راستای تبیین نقش و جایگاه نهادهای تخصصی مالی در بازار سرمایه و بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی آن، انجمن مالی اسلامی ایران با همکاری مرکز مالی اقدام به برگزاری نشستی با عنوان «نقش سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در بازار سرمایه ایـران» کرده است.رشد چشمگیر در سود هر سهم "ونوین"
بانک اقتصاد نوین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، افزایش ۳ هزار و ۷۶۵ درصدی در سود هر سهم، افزایش ۳ هزار و ۷۸۵ درصدی در سود خالص داشته است."ودی" به هر سهم ۴۷۲۳ ریال اختصاص داد
بیمه دی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۴ هزار و ۷۲۳ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۶۸۹ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۱۸۰ درصدی در هر سهم حکایت دارد.سود "وصندوق" دو برابر شد
شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹، به ازای هر سهم خود ۲ هزار و ۵۵ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم یک هزار و ۳۳ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۹۹ درصدی در هر سهم حکایت دارد.