مروری بر عملکرد یک ماهه "خراسان"
شرکت پتروشیمی خراسان از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۱۹ هزار و ۳۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۵۵ درصدی داشته است.فروش "خشرق" ۱۱۲ درصد افزایش یافت
مقایسه فروش شرکت الکتریک خودرو شرق در بهمن ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان درآمد شرکت ۱۱۲ درصد افزایش یافته است.تعیین سود ۱۳۰۰ ریالی هر سهم "وسپه"
مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری سپه تقسیم یک هزار و ۳۰۰ ریال سود نقدی برای هر سهم این شرکت را در مجمع به تصویب رساند."خدیزل" صادرات نداشت
شرکت بهمن دیزل در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ فروش صادراتی نداشت.