ابقاء معافیت‌های مالیاتی بازار سرمایه، ماحصل تصویب یک فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی در مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب یک فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی گفت: به موجب این طرح و تصویب نهایی آن معافیت های مالیاتی بازار سرمایه کشور به قوت خود باقی خواهد ماند.
واریز بیش از ۹۴۱ میلیارد تومان سود به حساب سهامداران
سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: در هفته چهارم فروردین ماه، بیش از ۹۴۱ میلیارد تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم از طریق اطلاعات سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) واریز شد.
اهمیت عملیاتی شدن حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه
 امروزه تمام نظام‌های حقوقی کشورهای توسعه‌یافته با وضع قواعدی تحت عنوان حاکمیت شرکتی به دنبال این هستند که ساختار ارکان شرکت را به گونه‌ای تنظیم کنند که احتمال فساد در آن به حداقل ممکن برسد و از حیث شفافیت، نقطه‌ای تاریک در صورت‌های مالی شرکت باقی نماند.
یک فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
نمایندگان با یک فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی «اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور موافقت کردند.