نوسان در بازار فلزات لندن به ثبت رسید
بورس فلزات لندن در معاملات امروز با روند نوسانی همراه شدند اما اغلب این نوسان، به مسیر منفی ختم شد.تلفیق «تایرا» برای هرسهم ۱۱۰۳ریال سود ساخت
شرکت تراکتورسازی ایران برای هرسهم یک هزار و ۱۰۳ریال در صورت های مالی تلفیقی ۱۲ماهه سود ساخت.افت سود در «خکمک»
شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا در صورت های مالی ۱۲ماهه منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷، سود هرسهم را با افت ۹۴درصدی نسبت به سال مالی۱۳۹۶ مبلغ ۳ریال اعلام کرد.چشم‌انداز رشد بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری تا پایان ۹۸
مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران با بیان اینکه بازار سرمایه با یک تاخیر قابل توجه از دیگر بازارهای مالی پیشی گرفته است، به تشریح عوامل جهش دهنده این بازار و شاخص های آن پرداخت.