صورت های مالی شش ماهه "برانسفو"
شرکت ترانسفورماتورهای توزیع زنگان در دوره شش ماهه منتهی به 31 تیر ماه 95 معادل یک هزار و 25 میلیارد و 125 میلییون ریال سود انباشته در حسابهای خود منظور کرد.حقوقی های فروشنده
در معاملات امروز، یکشنبه 8 اسفند ماه 95، گروه لیزینگی به لیدری نماد ولساپا معاملاتی پرتقاضا و مثبت داشتند تا جایی که نماد ولیز صف خرید شد و نماد وایران که دیروز صف فروش بود، امروز صف خرید را نیز تجربه کرد.آیفکس به مدار رشد بازگشت
نماد «حریل» در حالی با بیشترین حجم معاملات به میزان 46.6 میلیون سهم روبه‌رو شد که نماد «اپرداز» بالاترین ارزش دادوستد سهام در رقم 142 میلیارد ریال را تجربه کرد.نگاهی بر پیش بینی 6 ماهه "ثشاهد"
شرکت شاهد طی دوره شش ماهه منتهی به 30 آذر ماه 95، با اختصاص 12 ریال سود به ازای هر سهم معادل 5 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.