اعضای جدید هیات مدیره کانون کارگزاران معرفی شدند
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۷، شرکت‌های کارگزاری منتخب، نماینده حقیقی خود را جهت حضور در هیأت مدیره کانون کارگزاران معرفی کردند.سود هر سهم "بترانس" افزایشی بود
شرکت ایران ترانسفو در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 97، مبلغ 281 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است که نسبت به گزارش 6 ماهه حسابرسی نشده خود 3 درصد رشد داشته است.صورت‌های مالی یک ساله"وپاسار" منتشر شد
بانک پاسارگاد در دوره یک ساله منتهی به 30 اسفند ماه 95، مبلغ 129 ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرد.نباید مواد اولیه تولید در گمرک بماند
هر مانعی برای ورود مواد اولیه و ملزومات تولید، باید در داخل وزارتخانه برطرف تا مواد اولیه هر چه سریعتر به چرخه تولید وارد و به کالا تبدیل شود.