پوشش سود ۱۷۷ریالی «ولغدر» برای هرسهم
شرکت لیزینگ خودرو غدیر در صورت های مالی میان دوره ای ۹ماهه سود هر سهم را ۱۷۷ریال اعلام کرده است.سود ۳۳۹ریالی هرسهم «زمگسا» برای ۶ماه
شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در صورت های مالی میان دوره ای ۶ماهه سود هر سهم را ۳۳۹ریال اعلام کرد.رشد ۶۱.۵هزار میلیارد ریالی پرتفوی ۹ماهه «ونیکی»
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در صورت وضعیت پرتفوی بورسی در ۹ماه فعالیت از رشد ۶۱هزار و ۵۲۵میلیارد و ۴۹۲میلیون ریالی خبر داد.دریافت وجه تضمین اضافی قرارداد آتی پسته
مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه ای میزان دریافت وجه تضمین اضافی قرارداد آتی پسته را اعلام کرد.