"ولمت" قیمت خورد
تعداد 20 میلیون سهم از سهام شرکت واسپاری ملت برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نماد ولملت به قیمت 1060 ریال کشف قیمت شد.وجود 173 صندوق سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه
نائب رییس هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار با بیان اینکه درحال حاضر 173 صندوق سرمایه گذاری فعال داریم اظهار کرد: از این شمار، 94 صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، 48 صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت، 15 صندوق سرمایه گذاری درآمدی، سه صندوق پروژه، 10 صندوق زمین و ساختمان و سه صندوق جسورانه (صدور موافقت اصولی) هستند.تحلیل صنعت دارو در جهان
تحلیل صنعت دارو نیازمند شناخت ویژگی های خاص این صنعت است. صنعت دارو دارای ویژگی هایی است که این صنعت را از سایر صنایع متفاوت می‌کند. در این یادداشت مهمترین ویژگی های این صنعت مورد بررسی قرار گرفته است.