رشد 77 درصدی حجم معاملات در بورس کالای ایران
طی هفته گذشته در تالار محصولات کشاورزی، 4200 تن شکرسفید و 2 هزار تن ذرت به فروش رسید.
1394/05/10


جزییات افزایش سرمایه "ونفت" تشریح شد
پس از برگزاری مجمع عادی سالانه با توجه به سود انباشته، هیات مدیره تصمیم گرفت در ادامه اقدامات سال قبل، پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 1223.6 به مبلغ 1871 میلیارد ریال را ارایه دهد. به موجب این پیشنهاد 426.4 میلیارد ریال آن از محل سود انباشته و 221 میلیارد ریال آن از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی تامین خواهد شد.
1394/05/10


عرضه اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره در بورس انرژی
با توجه به تصویب پذیرش و انتشار اوراق سلف نفت کوره در هیأت پذیرش بورس انرژی، اوراق مزبور به ارزش یک هزار میلیارد ریال در دو مرحله و در هر مرحله معادل 500 میلیارد ریال در روزهای آتی در بورس انرژی عرضه خواهد شد.
1394/05/10