"بموتو" به هر سهم ۲۷۶۴ ریال سود اختصاص داد
شرکت موتوژن در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸، به ازای هر سهم خود ۲ هزار و ۷۶۴ ریال کنار گذاشت که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که سود هر سهم ۷۰۷ ریال اعلام شده بود، از افزایش ۲۹۱ برخوردار بود.پیشنهاد افزایش سرمایه ۶۷ درصدی "وآوا"
هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری آوا نوین پیشنهاد افزایش سرمایه ۴۰۰ میلیارد ریالی، معادل ۶۷ درصد را به مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت پیشنهاد داد.سود تلفیقی "کرازی" به ۵۲۵ریال رسید
شرکت کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی در صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی ۶ماهه اعلام کرد که سود هر سهم به ۵۲۵ریال رسید.خروج "پلوله" از زیان
شرکت تولیدی گاز لوله در صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱شهریور۱۳۹۸ اعلام کرد که نسبت به گزارش ۳ماهه خود از زیان ۸۵ ریالی خارج شده و در این مدت ۸۷ ریال سود ساخته است.